Aktualności
19 lutego 2010 roku PDF Drukuj Email

Podpisano umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice” (lista umów podpisanych dla działania I.4).

 
23 grudnia 2009 roku PDF Drukuj Email

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, podjął Uchwałę Nr 2347/09 w sprawie: wyłonienia projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu dla naboru nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I Infrastruktura Transportowa, Działanie I.4 Miejski transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (lista projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach Działania I).

 
1 października 2009 roku PDF Drukuj Email

Informacja o wyniku oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.4 Miejski transport publiczny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 2013 (pismo z Urzędu Marszałkowskiego). (Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod wzglądem merytorycznym).

 
8 sierpnia 2009 roku PDF Drukuj Email

Informacja o pozytywnym wyniku oceny formalnej wniosku złożonego przez Gminę Miejską Pabianice o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.4 Miejski transport publiczny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (pismo z Urzędu Marszałkowskiego). W wyniku oceny formalnej spośród 13 złożonych wniosków do oceny merytorycznej przekazano 7 wniosków, w tym wniosek Gminy Miejskiej Pabianice (lista wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym).

 
26 czerwca 2009 roku PDF Drukuj Email

Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.4 Miejski transport publiczny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Złożonych zostało 13 wniosków (lista złożonych wniosków) na łączną kwotę 184 660 454,22 zł.

 
18 maja 2009 roku PDF Drukuj Email

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, ogłasza Konkurs dla naboru nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.4 Miejski transport publiczny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (czytaj ogłoszenie)

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 4
Czy Pani/Pan jest ogólnie zadowolona/y z usług komunikacji miejskiej?