PDF Drukuj Email

„Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 www.rpo.lodzkie.pl I oś priorytetowa „Infrastruktura transportowa”, działanie I.4 „Miejski Transport Publiczny”.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 972 402,64 zł.
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85,00% tj. 5 076 542,24 zł.

Celem generalnym projektu jest wzmocnienie lokalnej komunikacji poprzez podniesienie poziomu świadczenia oraz konkurencyjności usług transportu publicznego  Gminy Miejskiej Pabianice. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektu „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice”.

Celami szczegółowymi są:

  • Poprawa dostępności do centrów miast i centrów rozwoju poprzez skrócenie czasu przejazdu, dzięki wymianie najstarszych autobusów (10% taboru) na pojazdy nowe pozwalające na stworzenie nowej linii (skrócenie czasu podróży o 0,54%)
  • Integracja z innymi środkami transportu poprzez stworzenie nowej linii autobusowej, łączącej dworzec PKP z dworcem PKS oraz przystankiem tramwajowym (MPK Łódź) do Łodzi i autobusową linią podmiejską, a także stworzenie systemu parkingów „bike&park”
  • Poprawa wydolności infrastruktury prowadząca do wzrostu liczby osób korzystających z miejskiego transportu publicznego poprzez wymianę autobusów umożliwiającą stworzenie nowej linii
  • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę i przebudowę zatok autobusowych i wiat przystankowych
  • Poprawa bezpieczeństwa użytkowników komunikacji miejskiej poprzez zakup nowych autobusów wyposażonych m. in. w monitoring wizyjny oraz budowę wiat przystankowych
  • Poprawa komfortu i jakości korzystania z komunikacji miejskiej poprzez wymianę starych autobusów na pojazdy nowe, stworzenie parkingów dla rowerów w systemie „bike&park” oraz budowę wiat przystankowych
  • Poprawa dostępności komunikacji miejskiej, także dla osób niepełnosprawnych, dzięki budowie i przebudowie zatok autobusowych i wiat przystankowych oraz zakupowi nowych autobusów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych
  • Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wprowadzenie transportu czystego i przyjaznego środowisku (zakup autobusów zasilanych ekologicznym paliwem – bioestrem)
  • Wzrost liczby pasażerów (osób korzystających z miejskiego transportu publicznego) o 5,5%.

Opis techniczny projektu

Przedmiotem projektu są poniższe elementy:

1. Zakup nowych autobusów zasilanych paliwem ekologicznym – bioestrem (5 szt.).

Zalety nowoczesnego autobusu miejskiego to przestronność przestrzeni pasażerskiej, jasność i cichość wnętrza pojazdu, całkowicie pozbawione stopni przejścia oraz system wentylacji dający optymalną cyrkulacje powietrza. Autobus miejski zapewni maksymalną łatwość obsługi pojazdu zarówno kierowcy jak i personelowi technicznemu dokonującemu przeglądów i serwisu.

bus_man bus_solaris

foto: Przykładowe zdjęcia autobusów.

 

Autobusy przystosowane będą do stosowania ekologicznego paliwa – bioestru. Jest to paliwo odnawialne, produkowane z olejów roślinnych (głównie z oleju rzepakowego), przeznaczone dla pojazdów z silnikiem diesla. Spełnia wszelkie wymagania określone w normie PN-EN 14214 obowiązującej zarówno w Polsce jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Bioester można stosować jako samoistne paliwo lub w mieszaninie z konwencjonalnym olejem napędowym. Stosowanie bioestru pozwala na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i gazów podczas spalania w silniku (w tym węglowodorów, dwutlenku i tlenku węgla i cząstek stałych) oraz całkowitą eliminacje związków siarki. W razie wycieku, biologiczny rozkład bioestru następuje już po ok. 3 tygodniach. Autobusy napędzanie bioestrem emitują o 56kg CO2 mniej, niż pojazdy zasilane paliwem tradycyjnym (kalkulator ORLEN na stronie www.e-biopaliwa.pl, założenia spalania  35l/100km)

Autobusy będą spełniać wszystkie wymagania określone przez przepisy prawa i normy, w tym posiadać aktualne świadectwo homologacji. Będą też pojazdami fabrycznie nowymi, wyprodukowanymi w roku dostawy.

Autobusy powinny spełniać niżej wymienioną charakterystykę techniczną:

  • długość całkowita w przedziale 11 m - 13 m,
  • szerokość 2,45 m - 2,65 m,
  • wysokość w przedziale 2,80 m – 3,00 m (bez klimatyzatora),
  • liczba miejsc siedzących w przedziale 28 - 40,
  • liczba miejsc ogółem w przedziale 90-110,
  • liczba miejsc na wózek inwalidzki - minimum 1,
  • silnik wysokoprężny, spełniający wymogi normy EURO 5 o mocy nie mniejszej niż 170 kW, przystosowany do zasilania paliwem ekologicznym – bioestrem,
  • układ hamulcowy pneumatyczny dwuobwodowy z układem ABS,
  • zawieszenie z funkcją przyklęku prawej strony, podnoszenia i opuszczenia autobusu,
  • drzwi w układzie 2-2-2, drzwi otwierane do wnętrza autobusu, sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy, wyposażone w układ zabezpieczający przed ściśnięciem pasażera oraz blokowania jazdy przy otwartych drzwiach. Szerokość efektywna drzwi min. 1200 mm. Szyba pierwszego skrzydła drzwi przednich  kierowcy ogrzewana. Pierwsze drzwi zamykane na zamek, pozostałe skrzydła ryglowane. Sygnał dźwiękowy uprzedzający o zamykaniu drzwi,
  • kabina kierowcy ogrzewana, klimatyzowana, siedzenie kierowcy regulowane na zawieszeniu pneumatycznym,
  • siedzenia dla pasażerów – wykonane z materiałów łatwo zmywalnych, odpornych na zniszczenie,  z miękkimi wkładkami na siedzisku i oparciu,
  • okna boczne – wklejane do konstrukcji nadwozia z górną częścią przesuwną,
  • zbiornik paliwa – pojemność zbiornika min. 250l.

Zakupione nowe autobusy posiadać będą także poniższe rozwiązania, stanowiące innowacje, w stosunku do pojazdów, które zastąpią:

  • niska podłoga w całym pojeździe, umożliwiająca łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych oraz starszych
  • elektroniczne tablice informacyjne z tablicą w środku informującą najbliższym przystanku, godzinie, czy kierunku jazdy
  • rampa dla wjazdu wózków dla osób niepełnosprawnych
  • wydzielone miejsce do zamocowania wózka dla osób niepełnosprawnych
  • zapowiedź głosowa wewnątrz i na zewnątrz pojazdu, szczególnie przydatna dla osób niewidomych i niedowidzących
  • zamontowane wewnątrz autobusów 3 kamery + monitor w kabinie kierowcy z pamięcią 72 godziny pracy, poprawiający bezpieczeństwo pasażerów
  • bramka licząca (1 szt.) pasażerów w każdych drzwiach umożliwiająca badanie rzeczywistej liczby pasażerów. Dzięki temu można będzie lepiej dostosować częstotliwość oraz rozkłady jazdy dla potrzeb pasażerów.

2. Budowa parkingów (wiat dla rowerów) w systemie „bike&park”
(4 parkingi, 5 szt. wiat, jeden parking z podwójną wiatą) (mapa obrazująca lokalizację parkingów typu bike&park)

Charakterystyka wiat:

  • Długość: 4,5-5m
  • Szerokość: 1,3-1,4m (zadaszenie: 1,8-2,0m)
  • Wysokość: 2,4-2,6m (wraz z zadaszeniem)
  • Ilość stanowisk dla rowerów: 9-10
  • Ścianki boczne: pełne, przeźroczyste

wiata_rowerowa wiata_rowerowa_foto
Rysunek: Wiata rowerowa.                                                         Foto: Przykładowe zdjęcie waity rowerowej.

3. Budowa zatok przystankowych dla autobusów (27 szt.)

Każda zatoka autobusowa powinna być wykonana zgodnie z następującymi parametrami:

  • długość krawędzi zatrzymania - 20,0 m
  • szerokość zatoki przy jezdni - 3,0 m
  • wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni łukami o promieniu - 30,0m
  • szerokość peronu - 1,5 m
  • skos wyjazdowy z drogi nie powinien być większy niż 1:8, a skos wjazdowy na drogę nie większy niż 1:4

Chodniki przy zatokach autobusowych zostaną w specjalny sposób przystosowane do obsługi osób niewidomych i niedowidzących. Wzdłuż zatoki przystankowej w chodnik zostanie wbudowany jeden rząd płyt chodnikowych, które na górnej powierzchni posiadają wypustki wyczuwalne pod butami.

W ten sposób osoba niewidząca będzie ostrzegana przed wejściem w miejsce niebezpieczne jakim jest zatoka autobusowa. Stanowi to innowację w skali Gminy Miejskiej Pabianice i powiatu pabianickiego.

Takie rozwiązanie znalazło poparcie Polskiego Związku Niewidomych – Okręg Łódzki www.pznlodz.pl, który stwierdza, iż zaproponowane w projekcie rozwiązanie jak najbardziej wychodzi naprzeciw realnym potrzebom osób niewidomych i niedowidzących oraz w znaczącym stopniu przyczynia się do integracji społecznej tej grupy osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

Zatoka
Foto: Zatoka przystankowa z rozwiązaniem dla osób niepełnosprawnych.

4. Budowa wiat przystankowych (57 szt.)

W ramach projektu przewiduje się budowę 3 rodzajów wiat:

  • Wiata trzymodułowa wąska o szacunkowych wymiarach 4,0 x1,0 x 2,5 m (28 szt.)
  • Wiata trzymodułowa szeroka o szacunkowych wymiarach 4,0 x1,4 x 2,5 m  (20 szt.)
  • Wiata czteromodułowa wąska o szacunkowych wymiarach 5,3 x1,0 x 2,5 m  (9 szt.)

Wszystkie wiaty będą miały ścianki przeźroczyste, zbudowane ze  „szkła bezpiecznego”. Posiadać będą także ławkę, tabliczkę boczną z nazwa przystanku, znak przystanku na wysięgniku oraz kosz na śmieci.

Wiata_trzymoduowaRysunek: Wiata trzymodułowa.
Wiata_czteromoduowaRysunek: Wiata czteromodułowa.

wiata_foto1 wiata_foto2
Foto: Przykładowe zdjęcia wiat autobusowych.

 

 
Czy Pani/Pan jest ogólnie zadowolona/y z usług komunikacji miejskiej?